Τράπεζα της Ελλάδος

6 Μαρτίου, 2023

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων για το 4ο τρίμηνο του 2022

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,18% και διαμορφώθηκε στα 18.719 εκατ. ευρώ, έναντι 18.500 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές […]
14 Νοεμβρίου, 2022

Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τον Νοέμβριο του 2022 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.1 ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2022 δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες μεταβολές στη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς ιδιωτικής […]
29 Μαρτίου, 2022

Διενέργεια εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων στις 25 και 26 Ιουνίου 2022 στη Θεσσαλονίκη

Διενέργεια εξετάσεων στη Θεσσαλονίκη για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 153/2/8.1.2019, θα […]
24 Μαρτίου, 2022

Στατιστικά Στοιχεία Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ): δ΄ τρίμηνο 2021

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ ανήλθε σε 1.838 εκατ. ευρώ το δ’ τρίμηνο του 2021, από 1.777 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η συνολική […]
21 Μαρτίου, 2022
e-learning

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων στις 2 και 3 Απριλίου 2022, στη Θεσσαλονίκη

Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στη […]
3 Μαρτίου, 2022
Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: δ΄ τρίμηνο 2021

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 0,2% και διαμορφώθηκε στα 20.630 εκατ. ευρώ έναντι 20.586 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές […]
9 Φεβρουαρίου, 2022

Ανακοίνωση προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας ΕΥΡΩΣΤΑΡ Ε.Α.Ε.Α.Ζ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε, υποβλήθηκε και αναρτήθηκε, στις 9 Φεβρουαρίου 2022, στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα της Ελλάδος) η Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Μη Δεδουλευμένα […]
8 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων, στην Αθήνα, το Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Ανακοινώθηκαν και δημοσιεύτηκαν οι κατάλογοι υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα καθώς και οδηγίες για τις εξετάσεις το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022, στην Αθήνα. […]
21 Ιανουαρίου, 2022

Ανακοίνωση προς τους ασφαλισμένους της εταιρείας ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ υπό ασφαλιστική εκκαθάριση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΑΕ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ανακοινώνεται ότι καταρτίστηκε, υποβλήθηκε και αναρτήθηκε, την 21.1.2022, στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής (Τράπεζα […]