Πανεπιστήμιο Πειραιώς

28 Ιουλίου, 2020

Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ε.Α. – Πανεπιστημίου Πειραιώς

Με την εκπαίδευση να αποτελεί σημαντική του προτεραιότητα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με στόχο την προώθηση κοινών […]