“Πράσινος” δείκτης ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

1 Σεπτεμβρίου, 2021
Ευρωπαϊκή Πίστη

H Ευρωπαϊκή Πίστη στο νέο “Πράσινο” δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

H πρώτη Ασφαλιστική Εταιρεία που εντάχθηκε στο νέο “Πράσινο” δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ευρωπαϊκή Πίστη αξιολογήθηκε σε μια σειρά κριτηρίων και είναι μια εκ […]