Σεμινάρια

3 Δεκεμβρίου, 2020

NP Ασφαλιστική: Επαναληπτικά Σεμινάρια Επανεκπαίδευσης για το 2020

Η υποχρέωση για όλους τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να προσκομίσουν στα αρμόδια επαγγελματικά επιμελητήρια στα οποία ανήκουν, τις απαραίτητες Βεβαιώσεις Επιτυχούς Παρακολούθησης για το έτος 2020 και […]