Όμιλος Ευρωκλινική

7 Οκτωβρίου, 2021
Brokers Union

Έναρξη συνεργασίας της Brokers Union με τον Όμιλο Ευρωκλινικής

Η Brokers Union, μία από τις μεγαλύτερες Εταιρίες Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας της με τον Όμιλο Ευρωκλινικής με στόχο οι πελάτες του Δικτύου συνεργατών […]