Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

26 Σεπτεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20. Ασφαλίσεις μεγάλων εμπορικών […]
23 Σεπτεμβρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Τρίτη και Πέμπτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2022, 16:00 – 19:20.      Ασφαλίσεις […]
6 Μαΐου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου 2022, 16.00-19.20. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών […]
16 Φεβρουαρίου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Υπηρεσιών Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτου

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Δευτέρα και Τετάρτη, 21 και 23 Μαρτίου 2022, 16.00 – 19.20. Οι Υπηρεσίες του […]
11 Μαρτίου, 2021
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης. Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Απριλίου 2021, 16:00–19:20 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]
14 Δεκεμβρίου, 2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Δευτέρα και Τετάρτη, 18 και 20 Ιανουαρίου 2021, 16:00 – 19:20 Περιγραφή και Θεματολογία Τα τεχνικά […]