Η INTERAMERICAN χορηγός ασφάλισης στη δράση «Φλόγαθλον» της ομάδας LAVEyou

4 Μαΐου, 2018

Η INTERAMERICAN χορηγός ασφάλισης στη δράση «Φλόγαθλον» της ομάδας LAVEyou, για την υποστήριξη του Συλλόγου ΦΛΟΓΑ

Η INTERAMERICAN υποστήριξε την δράση «Φλόγαθλον» που οργάνωσε και υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία στις 28 Απριλίου η διαδραστική ομάδα «LAVEyou», με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου […]