Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ – Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

23 Μαΐου, 2018

Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑΑποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2017 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,12 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση […]