Εθνικό Σύστημα Υγείας

24 Μαρτίου, 2021

Η ΑΧΑ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σε 2η δωρεά προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας προχωρά η ΑΧΑ για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από τη διαχείριση της […]