ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α

15 Οκτωβρίου, 2020

Χορηγία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε σχολείο από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α

Η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική σταθερή στις αρχές της, μεταξύ των οποίων και η στήριξη των νέων σε επίπεδο εκπαίδευσης και μετέπειτα εισόδου τους με εφόδια στην αγορά […]