ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Φερεγγυότητα

14 Μαΐου, 2018

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑσφαλιστικήΦερεγγυότητα, αύξηση κερδών, επενδύσεις και σχέδια ανάπτυξης

Tην ανοδική της πορεία συνέχισε και το 2017 η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική, με ενίσχυση της παραγωγής της, αυξημένη κερδοφορία, φερεγγυότητα, επάρκεια προϊόντων και στρατηγικό σχεδιασμό για τη […]