Παράταση της προθεσμίας επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

2 Ιουνίου, 2021
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Παράταση της προθεσμίας επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Από τον Στάθη Δημ. Σταματελόπουλο, Νομικό Συνεργάτη Ε.Ε.Α. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2285/1-6-2021, η υπ. αριθμ. 62290 ΕΞ 2021/27.5.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, με την οποία προβλέπεται […]