Επιτροπή Ανταγωνισμού

6 Απριλίου, 2021
Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης από την «Assicurazioni Generali - Societa per Azioni» σχετικά με απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία»

Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης από την «Assicurazioni Generali – Societa per Azioni» σχετικά με απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 01/04/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 732/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από […]