9 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN

13 Απριλίου, 2018

Λειτουργική κερδοφορία προ φόρων 27,9 εκατ. ευρώ για την INTERAMERICAN, κατά το 2017

347,2 εκατ. ευρώ τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Υψηλή Φερεγγυότητα των εταιρειών Ζωής (185%) και Γενικών Ασφαλίσεων (173%) Σε σταθερή πορεία βιώσιμης ανάπτυξης κινείται η INTERAMERICAN, αντίθετα […]