ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Ενημερωτικές συναντήσεις συνεργατών με θέμα το GDPR

3 Μαΐου, 2018

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑσφαλιστικήΕνημερωτικές συναντήσεις συνεργατών με θέμα το GDPR

Σειρά συναντήσεων με τους συνεργάτες της στην Αθήνα και στην περιφέρεια, με σκοπό την ενημέρωση τους για το Γενικό Κανονισμό 2016/679 για την Προστασία των Προσωπικών […]