Αύξηση ασφαλίστρων

29 Ιουλίου, 2021
ARAG

ARAG Hellas: Αύξηση ασφαλίστρων 20% κατά το α΄ εξάμηνο 2021

Από τα οικονομικά αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν στις οικονομικές μας υπηρεσίες, με το κλείσιμο του πρώτου εξαμήνου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, προκύπτουν οι παρακάτω δείκτες που σε […]