Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

17 Δεκεμβρίου, 2020

Η Eurolife FFH υποστηρίζει την εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Προσφέρει προγράμματα επαναπιστοποίησης με τη μέθοδο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μέλη των ΕΕΑ, ΕΕΘ και Επιμελητηρίου Αργολίδας Η Eurolife FFH, παραμένοντας σταθερά στο […]