Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση

14 Μαΐου, 2018

Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της ΙΝΤERAMERICAN για την καλλιέργεια και εμπέδωση βασικών γνώσεων για την οικονομία και τη διαχείριση του χρήματος […]