Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων

21 Ιανουαρίου, 2021

Φροντιστηριακό Πρόγραμμα Προετοιμασίας Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τετάρτη 10, Παρασκευή 12, Τετάρτη 17 και Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, 14:00 – 18:00 Το Ελληνικό […]