Τριμηνιαία Συνάντηση Αποκλειστικών Συνεργατών

26 Απριλίου, 2018

Τριμηνιαία Συνάντηση Αποκλειστικών Συνεργατών

Στις 20-21 και 22 Απριλίου 2018 η BROKERS UNION και με την συμμετοχή της Ασφαλιστικής εταιρίας INTERASCO, πραγματοποίησε με επιτυχία την καθιερωμένη τριήμερη συνάντηση των Αποκλειστικών […]