ΑΥΞΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2017

26 Απριλίου, 2018

ΑΥΞΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2017

• Κέρδη προ φόρων στα 22,8 εκ. ευρώ • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 21,4% στα 115,4 εκ. ευρώ • Μικτά ασφάλιστρα και συναφή έσοδα στα […]