Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ανάπτυξης ήπιων Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Soft Skills Development

15 Νοεμβρίου, 2021

Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ανάπτυξης ήπιων Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού Soft Skills Development

Σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar. Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου – Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021, 16.00-17.30 Ευγενική Προσφορά του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών στο Ανθρώπινο Δυναμικό της […]