Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

27 Μαρτίου, 2021
Εθνική Ασφαλιστική

Η ΕΤΕ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ΕΤΕ υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής με το CVC Capital Partners’ Fund VII Εκπληρώνει μια σημαντική Δέσμευση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης. Ακολουθεί […]