Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας

8 Δεκεμβρίου, 2020

Institute of Life-IASO, Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και Temos Hellas: Πιστοποίηση των Κλινικών Αποτελεσμάτων και των Ποσοστών Επιτυχίας της Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Institute of Life-IASO

Η Institute of Life-IASO, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, πιστοποίησε τα κλινικά της αποτελέσματα […]