Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

30 Οκτωβρίου, 2020

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης κατά την επιλογή σας. Τρίτη και Πέμπτη, 24 & 26 Νοεμβρίου 2020, 16:00 – 19:20. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών […]