Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων Cyber Risk Insurance

20 Μαΐου, 2022

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων Cyber Risk Insurance

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 28 και 30 Ιουνίου 2022, 16:00 – 19:20. Η επί διετία […]