Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

2 Μαρτίου, 2021

Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: η σημασία του Στόχου #5

Εκδήλωση από το CSR HELLAS και την INTERAMERICAN. Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 25 χρόνια μετά τη διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης […]