ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΥ EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

5 Απριλίου, 2018

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Πιστώσεων και Εγγυήσεων

  Τρίτη, 24 & Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018, 16:00 – 19:20 Οι Ασφαλίσεις Πιστώσεων και Εγγυήσεων αποτελούν αξιοπρόσεκτο «δίχτυ» ασφαλείας των επιχειρήσεων, αφού εξασφαλίζουν την είσπραξη […]