Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

31 Αυγούστου, 2021

Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων EXECUTIVE DIPLOMA IN INSURANCE BUSINESS ADMINISTRATION

Συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πλέον επίκαιρη τεχνογνωσία Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Innovation Management των σύγχρονων ασφαλιστικών επιχειρήσεων! Σε Επιστημονική Συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών με το […]