ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

27 Απριλίου, 2018

ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διοργανώνουν από κοινού το ΕΙΑΣ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Καίριας σημασίας θέματα Διοίκησης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ανθρωπίνων Πόρων, Πωλήσεων, Marketing και Ανάπτυξης Πελατολογίων και Ασφαλιστικών […]