Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

20 Φεβρουαρίου, 2021

Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του Πρόεδρου του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κ. Ανδρέα Βερύκιου με τον Σύλλογο Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής μετά από αίτημα του […]