ηλεκτρονική πλατφόρμα Dynamis Navins Web

30 Μαρτίου, 2021
ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική

ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέο πρόγραμμα διπλής κάλυψης στην Αστική Ευθύνη Μηχανημάτων Έργου

Με υψηλή τεχνογνωσία η ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Μηχανημάτων Έργου, το οποίο διακρίνεται για την πληρότητά του και την συνδυαστική κάλυψη […]