ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

15 Ιουλίου, 2020

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. κατέγραψε κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., «Δύναμις Global Μικτό» είναι το μοναδικό μεταξύ 48 άλλων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της […]