Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων

12 Νοεμβρίου, 2021
EIAS

35 ΧΡΟΝΙΑ Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ανάπτυξης Ήπιων Δεξιοτήτων

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου – Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 35 Χρόνια Ε.Ι.Α.Σ., τριανταπέντε χρόνια συνεπούς και συνεχούς συμβολής στην […]