Δημήτρης Τσεσμετζόγλου

28 Ιανουαρίου, 2021

Ηowden Broking Group: Κερδοφόρα ανάπτυξη και $9 δισ. ασφάλιστρα υπό διαχείριση κατά το 2020

Κατά το 2020 η Howden εξακολούθησε να υλοποιεί τη στρατηγική της, η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου μοντέλου διαμεσολάβησης και αφορά στις εξαγορές, […]