πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Αττικής

10 Δεκεμβρίου, 2020

Δικαιώνονται οι προσπάθειες του ΕΕΑ με την ένταξη των ασφαλιστών στο πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Αττικής

Με ιδιαίτερη χαρά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανακοινώνει την ένταξη 11 επιπλέον ΚΑΔ στο Πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο από τα 200 εκατ. ευρώ […]