Η Ομαδική Ασφάλιση στην Ελλάδα του σήμερα

3 Μαΐου, 2018

Η Ομαδική Ασφάλιση στην Ελλάδα του σήμερα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, ο ρυθμός αύξησης ασφαλισμένων σε ομαδικά ασφαλιστικά προγράμματα υγείας στην Ελλάδα κυμαίνεται στο 10% ετησίως (πηγή https://goo.gl/JVR6JC). Ενδεικτικά, ο πρώτος […]