όμιλος Talanx

7 Σεπτεμβρίου, 2020

Σε καλό επίπεδο τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx παρά τις σημαντικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, κατά το πρώτο εξάμηνο

Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2020 του Ομίλου Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI Global SE. · Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν […]