Συνεδρίου HealthWorld του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM)

9 Νοεμβρίου, 2021
INTERAMERICAN-HealthWorld

Οι θέσεις της INTERAMERICAN για την Υγεία, στο Συνέδριο HealthWorld του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή της INTERAMERICAN στις εργασίες του 20ου ετήσιου Συνεδρίου HealthWorld του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (AMCHAM), το οποίο διεξήχθη στις 25 και 26 Οκτωβρίου […]