ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα

1 Ιουνίου, 2021
eurolife

Eurolife FFH: Νέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων «εξασφαλίζω»

Το «εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα (unit linked) εφάπαξ ασφαλίστρου. Με στόχο να εμπλουτίζει συνεχώς τα επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματά της, η […]