Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας

22 Φεβρουαρίου, 2021

Animated promotional video για το Ιδιωτικό Σύστημα Υγείας από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Η Ευρωπαϊκή Πίστη στο πλαίσιο της ψηφιακής της στρατηγικής, η οποία αφορά στο σχεδιασμό σειράς ενημερωτικών ενεργειών με τη μορφή animated promotional videos, δημιούργησε ένα νέο […]