Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

2 Νοεμβρίου, 2021
INTERLIFE

INTERLIFE: Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα Σεμινάρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που διοργάνωσε η INTERLIFE Ασφαλιστική, κατόπιν εγκρίσεως των εν λόγω Σεμιναρίων από την Εποπτική Αρχή, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος […]