Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΣΑΕ

18 Φεβρουαρίου, 2021

ΣΕΣΑΕ: Ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τη διετία 2021 – 2022

Περισσότερα από 100 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς συμμετείχαν ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του αντίστοιχου νόμου, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εκπροσώπων & Στελεχών […]