ΣΕΣΑΕ: Ανάδειξη νέου Δ.Σ. για τη διετία 2021 – 2022