«Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

16 Ιουνίου, 2021
Interamerican-«Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Η INTERAMERICAN συμμέτοχος στις «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Στο πλαίσιο του σταθερού ενδιαφέροντος για τον Πολιτισμό και της ευθύνης για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, η INTERAMERICAN συνδέεται χορηγικά με την […]