4ο InvestGR Forum

23 Ιουλίου, 2021

Γιώργος Βελιώτης, INTERAMERICAN: «Eλκυστική η ελληνική ασφαλιστική αγορά για επενδύσεις καινοτομίας και ανάπτυξης έξω από την παραδοσιακή ασφάλιση»

Η INTERAMERICAN έδωσε στίγμα πορείας της ασφαλιστικής αγοράς στο 4ο Συνέδριο InvestGR. Στο φετινό, 4ο InvestGR Forum, που διεξήχθη στις 14 Ιουλίου με τίτλο «Reforming the […]