Ε.Ι.Α.Σ.

7 Μαρτίου, 2023

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023

Εμπεριέχει επίκαιρα και ενδιαφέροντα θεματικά αντικείμενα. Τρία (3) υψηλού ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια συναποτελούν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα […]
30 Ιανουαρίου, 2023

Ε.Ι.Α.Σ.: Τo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2023

Πέντε (5) επίκαιρου ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικά Σεμινάρια συνθέτουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Τα εν λόγω Εκπαιδευτικά Σεμινάρια απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη […]
9 Ιανουαρίου, 2023

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2023 του

Πολυθεματικό, επίκαιρο και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιανουαρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και […]
8 Νοεμβρίου, 2022

Νέα ιστοσελίδα για τον Ε.Ι.Α.Σ.

Περιεκτική, σύγχρονη και φιλική κατά την πλοήγησή της, η νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, www.eias.gr, ευρίσκεται ήδη στη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής […]
29 Ιουνίου, 2022

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουλίου 2022

Προάγει περαιτέρω την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας. Επίκαιρου ενδιαφέροντος θεματικά αντικείμενα, που ισχυροποιούν ακόμη πιο πολύ την τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς […]
22 Ιουνίου, 2022

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ της Ε.Σ.Α.Π.Ε. και του Ε.Ι.Α.Σ.

Μνημόνιο Εκπαιδευτικής Συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συνυπεγράφη την Τρίτη, 14 Ιουνίου, από τους εκπροσώπους των διοικήσεων […]
1 Ιουνίου, 2022

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ιουνίου 2022

Πολυθεματικό, επίκαιρο και περιεκτικό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ιουνίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ. Ενδιαφέρει πολύ Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές από κοινού. Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία […]
6 Μαΐου, 2022

Ε.Ι.Α.Σ.: Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου 2022

Ενισχύει την τεχνογνωσία των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Θεματολογική ευρύτητα και στοιχεία επίκαιρου ενδιαφέροντος χαρακτηρίζουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαΐου […]
30 Μαρτίου, 2022

Ε.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου 2022

Ενδιαφέρει πολύ Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές από κοινού. Επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία χαρακτηρίζει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απριλίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, […]