Ε.Ι.Α.Σ

9 Σεπτεμβρίου, 2021

Ε.Ι.Α.Σ: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου

Πλούσιο θεματολόγιο, πανεπιστημιακές συνεργασίες και έμφαση στα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα των διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας, διακρίνουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου του […]