«Οδικός Χάρτης» για την προσαρμογή των μεσιτών ασφαλίσεων στην GDPR

11 Ιουνίου, 2018

«Οδικός Χάρτης» για την προσαρμογή των μεσιτών ασφαλίσεων στην GDPR

Μια checklist με 11 βήματα και 39 ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εγχειρίδιο που εκπόνησε ο ΣΕΜΑ […]