Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

23 Φεβρουαρίου, 2021

Συνεργασία Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Μνημόνιο Συναντίληψης για προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και την κοινωνία. Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, επικύρωσαν το Χημείο Γιαννουκά […]